Wat is NLP?

Voordat ik inga op de vraag wat NLP betekent laat ik eerst eens beginnen met te omschrijven waar de letters NLP voor staan:

Neuro verwijst naar de interactie tussen onze zintuiglijke waarnemingen (via zien, horen, voelen, reuk en smaak) en ons centrale zenuwstelsel. Ons zenuwstelsel ontvangt externe prikkels via onze 5 zintuigen en verwerkt deze prikkels waardoor er een denkpatroon wordt gevormd. Uiteindelijk leidt dit denkpatroon tot een specifiek gedrag.

Linguïstisch verwijst naar de taal en non-verbale communicatie die wij gebruiken om onze denkpatronen (onze gedachten en onze werkelijkheid) betekenis te geven en naar buiten te brengen.

Programmeren verwijst naar het ontdekken van onze automatische denk- en gedragspatronen en het vermogen om ze (indien gewenst) te veranderen zodat we gewenste doelen en resultaten zullen bereiken.

NLP heeft zich de laatste decennia tot een veelzijdig systeem ontwikkeld. Het is daarom lastig om NLP in een paar woorden of in één definitie te omschrijven. Vaak is het geven van één definitie niet voldoende om het hele gebied van NLP te omschrijven. Hieronder daarom 3 omschrijvingen welke samen goed weergeven wat NLP precies inhoudt:

1. Modelleren van succesvol gedrag
NLP  is een methodiek en komt voort uit het bestuderen van een aantal zeer succesvolle therapeuten en hun uitzonderlijk effectieve vaardigheden. De grondleggers van NLP, Richard Bandler en John Grinder, brachten deze vaardigheden in de jaren zeventig voor het eerst in kaart en maakten ze overdraagbaar. Zij ontwikkelden methoden waarbij succesvol gedrag kon worden geïdentificeerd en overgedragen kon worden aan iedereen die dit ook wilde leren. Kennis en vaardigheden waar sommigen soms jaren over hebben gedaan werden op deze manier overdraagbaar en snel en gemakkelijk te leren voor anderen.

De vragen die zij zich stelden, waren: Hoe komt het dat deze mensen veel beter/ succesvoller zijn dan anderen?  Wat  doen deze mensen anders dan vergelijkbare mensen? Voor het eerst in de geschiedenis werd er heel praktisch gekeken naar welke onbewuste processen (zoals denkpatronen, emoties, gedrag) ten grondslag liggen aan succesvol gedrag en communicatie.

2. Een verzameling van mentale technieken
NLP is een verzameling van mentale technieken die je enerzijds gebruikt om problemen vanuit het verleden op te lossen en anderzijds je doelen in de toekomst beter te bereiken. Sinds de jaren zeventig zijn er een groot aantal mentale technieken ontstaan om o.a. te werken aan je zelfvertrouwen, betere presentaties te geven of af te komen van je angsten.

3. NLP is een “mindset”
NLP is vooral een manier van denken en leven. Zelf verantwoording nemen en bepalen hoe jij je voelt. Voorin de bus gaan zitten van je eigen leven! Zelf de leiding over je leven nemen. De vrijheid hebben om jezelf te zijn. Om je zelfverzekerd te voelen in situaties waarin je voorheen angstig, boos of onzeker was. Om authentiek te zijn en je te gedragen naar je volle potentieel.

Kort samengevat zou je kunnen zeggen dat je met NLP succesvoller kunt worden en de kwaliteit van je leven kunt vergroten op zowel persoonlijk als op professioneel gebied. NLP wordt dan ook veel gebruikt door coaches, trainers, leraren, managers, adviseurs, artsen en andere beroepsgroepen.

Over NLP zijn inmiddels talloze boeken geschreven. Maar om een goede indruk te krijgen wat NLP is en wat NLP voor jou kan betekenen zou je eigenlijk NLP vooral moeten gaan ervaren. Hiervoor organiseren wij sinds enige tijd NLP introductiedagen in Apeldoorn, Amsterdam en Den Haag.

Als je bij één van deze 1-daagse workshops erbij wilt zijn meld je dan nu aan.

 

Meld je nu aan